Bij Ypsilon zien we elk fotoproject als uniek. Bijgevolg is elk fotoproject maatwerk in functie van de doelstellingen van de klant.

Tijdens een vrijblijvend intakegesprek gaan we dieper in op de behoeften van de klant, de context waarin de foto’s moeten worden genomen en de doelstellingen van de foto’s zelf (website, brochure, mailing, etc.).

Op basis van het intakegesprek stellen we een prijsbestek op. Vermits elk bedrijfsfotoproject uniek is, werken we niet met standaardtarieven.

Eens de prijsofferte goedgekeurd, bereiden we de opnames voor. Vervolgens leggen we een tijdstip vast waarop de shoot kan doorgaan.

Na de shoot leveren we al het beeldmateriaal digitaal aan. Er is uiteraard de mogelijkheid om prints of vergrotingen van het geleverde materiaal te bestellen.

Moeten er foto’s worden genomen bij klanten en leveranciers en heb je geen tijd om alle afspraken hiervoor te regelen? Geen probleem! Ypsilon ontzorgt je en coördineert het hele traject van het maken van de afspraken tot en met de aanlevering van het materiaal.

Kom via onderstaande knop te weten voor wie we al het beste van onszelf gegeven hebben.